Huisregels FabLab Enschede

U bent van harte welkom in ons FabLab. Om een prettig werkklimaat te bevorderen hanteren we een aantal duidelijke huisregels. Zo houden we het voor iedereen leuk. Als u het FabLab gebruikt gaat u akkoord met de volgende huisregels:

  • Het betreden van het FabLab en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. FabLab is niet aansprakelijk voor enig letsel of verlies of schade aan zaken.
  • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de machines zonder toezicht van een FabLab medewerker.
  • Alvorens gebruik te maken van de beschikbare apparatuur dient u zich op de hoogte te stellen van de werking en mogelijke gevaren. U dient zich ervan te verzekeren dat de opstelling waarmee u werkt veilig is en dat de omgeving geen gevaar loopt. Bij twijfel dient u zich te onthouden van gebruik en bent u verplicht een medewerker van het FabLab te raadplegen.
  • U dient te allen tijde de instructies van de medewerkers van het FabLab op te volgen. FabLab heeft het recht om personen die zich niet aan de huisregels van het FabLab en/of de instructies van medewerkers houden, te verwijderen, of de toegang te ontzeggen.
  • De kosten van materialen, het gebruik van de geboden faciliteiten, alsmede de benodigde hulp van medewerkers van het FabLab worden bij u in rekening gebracht tegen vooraf vastgestelde tarieven, ongeacht uw tevredenheid met het product. U kunt deze tarieven opvragen bij de medewerkers van het FabLab.
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende producten te maken die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd.
  • Laat uw werkplek schoon achter.

Wij wensen u veel plezier in ons FabLab!